ASBESTCEMENTAFVAL

  • Toevoegen aan winkelwagen Details

Deze Big Bag met een vlakke bodem is voorzien van een vulschort aan de bovenzijde.
De vulschort is afsluitbaar met een sluitlus waardoor de inhoud goed beschermd kan worden tegen de invloeden van buitenaf.
Met zijn 4 hijslussen en een maximale veilig te hanteren gewicht van 1500kg is dit de meest praktische Big Bag.

Wat mag erin?
Enkel zuiver hechtgebonden asbestcement, leien, golfplaten, eternit buizen, eternit bloembakken, e.d.

Wat mag er niet in?
Alle andere soorten asbest en afvalstromen, niet gebonden asbest, isolatie, pical-asbestplaten…

Klein gevaarlijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte apparatuur en recipiënten die schadelijk zijn voor het milieu.

Vloeistoffen, oliën, vetten, verf, verbrand afval, asfalt, roofing, teerhoudend afval, radioactieve stoffen, etensresten, batterijen en accu’s, autobanden, chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade kunnen opleveren aan de bodem.